Máy cưa - máy cắt - máy xẻ - máy phay đục rãnh tường

Máy cưa - máy cắt - máy xẻ - máy phay đục rãnh tường sử dụng cho các nhá thầu xây dựng và cơ điện chuyên nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.

Model Đĩa Ø Lỗ trục Công suất Tốc độ

MÁY MÀI GÓC 2 TAY CẦM

EZW 230
230 mm 22,2 mm 2.600 W * 6.500 rpm

MÁY CƯA CHUYÊN SỬA CHỮA

ESS 1300
150 mm M 14 male special 1.300 W 1.400- 3.000 rpm

MÁY CƯA LƯỠI KIM CƯƠNG

EDS 125 T
125 mm 22,2 mm 1.250 W * 12.500 rpm
EDS 125
125 mm 22,2 mm 1.250 W * 12.500 rpm
EDS 181
200 mm 22,2 mm 2.300 W 4.300 rpm

MÁY CẮT ĐÁ

EST 350.1
350 mm 25,4 mm 2.400 W * 3.900 rpm

MÁY MÀI VÀ CẮT

ETR 230
230 mm 22,2 mm 2.600 W * 6.500 rpm

MÁY CẮT RÃNH TƯỜNG

EMF 150
150 mm 22,2 mm 2.300 W 4.300 rpm
EMF 180
180 mm 22,2 mm 2.300 W 2.200 rpm
M80
- - 2.000 W -
M95
- - 2.400 W -
SC 200
- - 2.800 W 1.400 rpm

RAY DẪN HƯỚNG

ETT 700 and ETT 1200

Max. cutting length

ETT 700 - 700 mm

ETT 1200 - 1200 mm

Weight

ETT 700 - 14,5 kg

ETT 1200 - 18,00 kg

   
Facebook Chat