Máy khuấy cầm tay

Dù là sơn, vữa hay hồ - Eibenstock có các máy trộn phù hợp cho từng ứng dụng, từ các máy trộn cầm tay đến trạm trộn cơ động. Máy có kết cấu mạnh mẽ, dễ sử dụng, độ tin cậy cao. Chúng tôi cũng cung cấp các bộ chuyển đổi nhanh để thay đũa khuấy có ren trục M14.

Model Đường kính cánh max Kết nối trục chính Công suất vào Tốc độ
EHR 14.1 SK

120 mm

M 14 female 960 W 0-390 v/p
EHR 15.1 SB

120 mm

M 14 female 1.050 W 0-450 v/p
EHR 18 S

120 mm

M 14 female 1.100 W 0-450 v/p
EHR 20.1 R

140 mm

M 14 female 1.300 W 250-580 v/p
EHR 20/2.5 S

140 mm

M 14 female 1.300 W 0-250/
0-450 v/p
EHR 23/2.4 S

180 mm

M 14 female 1.800 W 0-250/
0-580 v/p
EZR 22 R R/L

220 mm

Special

1.300 W

140-400 v/p

Facebook Chat